СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА КЛИЕНТИ

 

 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за „Тера Тур Сервиз” ЕООД („Тера Тур Сервиз“, „ние“, „нас“).

 

Тера Тур Сервиз уважава Вашата лична и персонална сфера и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните и действащото в Република България законодателство за защита на личните данни.

 

С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме за това как Тера Тур Сервиз събира и използва личните Ви данни в качеството Ви на клиент.

 

Администратор

Администратор на личните Ви данни е Тера Тур Сервиз – търговско дружество, регистрирано в Република България и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 040902318, гр. София 1111, район Слатина, ул. „Постоянство” 67А.

 

Ако имате въпроси, свързани с настоящото съобщение за поверителност или относно обработваните от Тера Тур Сервиз ЕООД Ваши лични данни, може да се свържете с нас на e-mail: dpo@tts.bg или да ни пишете на адрес гр. София 1111, район Слатина, ул. „Постоянство” 67А, ОЛЗЛД. Ще ви отговорим в рамките на 30 дни или по-скоро ако е възможно.

 

Цели и основания на обработването на личните данни

Вашите лични данни се обработват във връзка и за целите на предоставяните от Тера Тур Сервиз основни и допълнителни услуги при и по повод осъществяване на хотелиерска дейност –  услуги за резервиране и осигуряване на хотелско настаняване, ресторантьорски услуги, спа и уелнес услуги, развлекателни услуги, услуги, свързани  с провеждане на мероприятия, като конференции, балове, семинари и други услуги, предоставяни на място в хотелите и другите стопанисвани от нас обекти.

 

За целите на охрана, контрол на достъп и гарантиране на Вашата сигурност и сигурността на останалите клиенти, при ползване на предоставяните от Тера Тур Сервиз услуги, събираме Вашите лични данни посредством видеозаснемане на публично достъпните зони и общите помещения в сградите, които стопанисваме (входове, рецепция, фоайе, ресторант, бар, коридори, стълбища и др. под.).

 

Използваме личните Ви данни и с цел да Ви предоставим актуална информация и ценови предложения за предоставяните от нас услуги (реклама и маркетинг), както и с цел да осигурим индивидуален подход при предоставяне на нашите услуги (обслужване на клиенти).

 

Тера Тур Сервиз събира и съхранява Вашите лични данни на основание изпълнение на законови и договорни задължения, предприемане на стъпки преди сключване на договор, както и на основание легитимни (законни) интереси на Тера Тур Сервиз или на наши клиенти.

 

Тера Тур Сервиз обработва личните Ви данни само за целите, за които са събрани, освен ако обработването за други цели е съвместимо с първоначалната цел.

 

В случай, че Тера Тур Сервиз ще обработва личните Ви данни за други цели, които не са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани, Тера Тур Сервиз ще Ви уведоми надлежно за тях и ще Ви съобщи правното основание, което допуска обработването за тези други цели.

 

Тера Тур Сервиз не се нуждае от Вашето съгласие за да обработва личните Ви данни за целите на предоставяните от Тера Тур Сервиз основни (и допълнителни) туристически услуги при и по повод осъществяване на хотелиерска дейност.  В ограничени случаи, Тера Тур Сервиз може да се обърне към Вас за предоставяне на изрично писмено съгласие, което да позволи обработването на Вашите лични данни за други цели, като например да бъдат споделени с партньори на Тера Тур Сервиз, за да получите информация или ценови предложения за ползването или доставката на определени услуги и стоки.

 

Във всички тези случаи предварително ще Ви бъде предоставена пълна и ясна информация, за да можете да прецените дали желаете да предоставите съгласието си. Обръщаме вниманието Ви, че предоставянето на Вашето съгласие за обработване на лични данни не е условие, за да ползвате предоставяните от нас основни и допълнителни туристически услуги.

 

 1. Резервации и запитвания

На основание договорни задължения и предприемане на стъпки преди сключване на договор, Тера Тур Сервиз обработва следните Ваши лични данни за извършване на резервации: имена, възраст, гражданство, телефонен номер, имейл адрес, дата и час на пристигане, дата и час на заминаване, брой на Вашите придружители и тяхната възраст, вида на стаята (за пушачи или непушачи, единична, двойна и т.н.) и специалните Ви желания, ако имате такива, като например стая с изглед към природна забележителност, със специално оборудване и др.под.

 

На основание изпълнение на законови и договорни задължения във връзка с направените от Вас резервации Тера Тур Сервиз обработва Вашите лични данни, свързани с плащане и издаване на фактура (банка, IBAN, титуляр на сметка, валута на плащането, номер, валидност и притежател на кредитна/дебитна карта, CVV/CVC код, ЕГН или друг идентификационен номер, и друга информация, събирана във връзка с извършване на плащане).

 

При запитвания относно предоставяните от нас услуги, които отправяте чрез някой от нашите уебсайтове, имейли или чрез телефонно обаждане, Тера Тур Сервиз обработва Вашите: имена, телефонен номер и имейл адрес на основание предприемане на стъпки преди сключване на договор за предоставяне на актуална информация и ценово предложение относно предлаганите услуги.

 

 1. Хотелско настаняване

При настаняването Ви Тера Тур Сервиз има законово задължение да Ви регистрира и да събере от Вас Вашите имена, единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ), дата на раждане, пол, гражданство, номер на документ за самоличност, държава на издаване на документа за самоличност, дата на валидност на документа за самоличност, дата на пристигане, дата на отпътуване, брой реализирани нощувки, ползване на туристически пакет, етаж и номер на стаята, в която сте настанени.

 

В изпълнение на законовите си и договорни задължения  Тера Тур Сервиз обработва Вашите лични данни, свързани с плащане и издаване на фактура (банка, IBAN, титуляр на сметка, валута на плащането, номер, валидност и притежател на кредитна/дебитна карта, CVV/CVC код, ЕГН или друг идентификационен номер, и друга информация, събирана във връзка с извършване на плащане), които са необходими за фактуриране, заплащане и отчитане на ползваното от Вас хотелско настаняване. Когато сте закупили хотелско настаняване с ваучер, ние обработваме и номера на ваучера.

 

 1. Ресторантьорски услуги

Когато предоставяме ресторантьорски услуги, на основание изпълнение на законовите си и договорни задължения,  ние обработваме Вашите: имена, единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ), Вашите лични данни, свързани с плащане и издаване на фактура (банка, IBAN, титуляр на сметка, валута на плащането, номер, валидност и притежател на кредитна/дебитна карта, CVV/CVC код, ЕГН или друг идентификационен номер, и друга информация, събирана във връзка с извършване на плащане).

 

При изрично заявяване от Ваша страна на специални изисквания, свързани с храни или напитки, обработваме тези Ваши предпочитания при ползването на ресторантьорски услуги на основание изпълнение на договорните си задължения към Вас.

 

 1. Спа и уелнес услуги, развлекателни услуги, услуги, свързани с провеждане на мероприятия и други услуги, предоставяни на място в хотелите и другите стопанисвани от нас обекти

Когато предоставяме спа и уелнес услуги, развлекателни услуги, услуги, свързани с провеждане на мероприятия и други услуги, предоставяни на място в хотелите и другите стопанисвани от нас обекти, на основание изпълнение на законовите си и договорни задължения,  ние обработваме Вашите: имена, единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ), Вашите лични данни, свързани с плащане и издаване на фактура (банка, IBAN, титуляр на сметка, валута на плащането, номер, валидност и притежател на кредитна/дебитна карта, CVV/CVC код, ЕГН или друг идентификационен номер, и друга информация, събирана във връзка с извършване на плащане).

 

Поради своята специфичност дейностите по организиране на голф турнири, както и предоставянето на достъп до голф игрището, са свързани със събиране на следните Ваши лични данни: имена, имейл, телефон и хендикап. Основанието за обработване на личните Ви данни при предоставяне на достъп до голф игрището е в изпълнение на договорните ни задължения към Вас. Когато Ви информираме за предстоящи голф турнири и мероприятия, ние обработваме Вашите лични данни на основание легитимния ни интерес да Ви изпращаме информация за предлаганите от нас услуги. Целта да събираме и обработваме лични данни е да Ви информираме за предстоящи събития, свързани с осъществяваните от нас голф дейности.

 

При изрично заявяване от Ваша страна на специални изисквания, свързани с предоставянето на тези наши услуги, обработваме тези Ваши предпочитания на основание изпълнение на договорните си задължения към Вас.

 

 1. Клиентска и членска карта

В качеството Ви на наш клиент имате право да поискате да Ви бъде издадена клиентска карта.  Клиентската карта Ви дава възможност да Ви идентифицираме, като клиент, който вече е използвал услугите ни и да Ви предложим преференциални цени при ползването на определени наши услуги. За членове на Правец голф клуб издаваме и членски карти за достъп до игрището. При издаването на клиентска и членска карта събираме/обработваме следните Ваши данни: имена, дата на раждане, адрес, телефонен номер и имейл адрес. Тези данни се събират/обработват на основание легитимни интереси на Тера Тур Сервиз –  за да предоставим актуална информация и ценови предложения за предоставяните от нас услуги (реклама и маркетинг) и за осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на нашите услуги (преференции).

 

 1. Маркетинг и реклама

На основание легитимния интерес на Тера Тур Сервиз да Ви предоставя актуална информация и ценови предложения за предоставяните от нас услуги, използваме предоставените от Вас: имена и имейл адрес, за да Ви изпратим конкретни наши оферти, промоции и отстъпки. В случай, че не желаете да получавате подобни съобщения, винаги можете да заявите своя отказ и подаването на подобна информация се прекратява.

 

 1. Уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт www.tts.bg, за да го разгледате и/или да отправите запитване за   някоя от предлаганите от нас услуги, ние събираме данни за Вашето използване на уебсайта чрез така наречените „бисквитки” (cookies). Бисквитките представляват малки текстови файлове, чието предназначение е да се запомнят на устройството (компютър, мобилен телефон), през което посещавате за първи път съответния уебсайт. Бисквитките са различни видове. Една част са необходими, за да функционира нашия сайт. Друга част са необходими, за да подобрим работата на уебсайта ни като събират анонимизирана информация за това кои части от уебсайта се посещават повече. Изброените бисквитки не събират лични данни.

Бисквитките, които събират лични данни са два вида: бисквитки, които имат за цел да подобрят използването на уебсайта, като запомнят предпочитанията Ви например за използван език, големина на шрифта, местоположение и други, и т.нар. „рекламни бисквитки”. Рекламните бисквитки събират данни за това кои сайтове посещавате и така ни насочват кои продукти можем да Ви предлагаме. Основанието да използваме бисквитките, които събират лични данни, е легитимния ни интерес да проучваме предпочитанията Ви, за да можем да Ви предложим услуги, които в най-пълна степен ще задоволят Вашите желания и потребности.

Всички категории бисквитки могат да бъдат спрени през менюто за настройка на бисквитките, с изключение на тези, които са безусловно необходими за функционирането на съответния уебсайт.

 

 1. Недвижими имоти и управление на недвижими имоти

При закупуването и/или наемането Ви на недвижим имот, къща и/или апартамент Тера Тур Сервиз има законово задължение да събере от Вас Вашите имена, единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ), адрес за кореспонденция, e-mail адрес,  дата на раждане, номер на документ за самоличност, държава на издаване на документа за самоличност, дата на валидност на документа за самоличност, дата на сключване на договор за покупка или наемане на имот, дата на прекратяване на договор за наем, както и номер на договор за покупка на имот.

 

В изпълнение на законовите си и договорни задължения  Тера Тур Сервиз обработва Вашите лични данни, свързани с плащане и издаване на фактура (банка, IBAN, титуляр на сметка, валута на плащането, номер, валидност и притежател на кредитна/дебитна карта, CVV/CVC код, ЕГН или друг идентификационен номер, и друга информация, събирана във връзка с извършване на плащане), които са необходими за фактуриране, заплащане и отчитане на ползваното от Вас услуги и имоти, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба и управление на имоти.

 

 

 1. 9. Видеонаблюдение

Тера Тур Сервиз обработва лична информация за физическите лица на основание свой легитимен интерес при извършване на видеонаблюдение и контрол на достъпа с цел охрана на имуществото и осигуряване на физическа сигурност за гостите и посетителите. Видеонаблюдението и видеозаписването се извършва в публично достъпни зони и помещения в сградите на обектите на Тера Тур Сервиз, както и в такива, за които е предвиден специален режим за достъп. Не се извършва видеонаблюдение в стаите за гости и санитарно-хигиенните помещения. Гостите и посетителите се информират за използването на технически средства за наблюдение и контрол чрез поставените на видно място информационни табели.

 

Събиране на лични данни

Тера Тур Сервиз събира личните данни пряко от своите клиенти в момента на регистрацията им в обектите за настаняване, при резервация по имейл адрес или чрез обаждане, и непряко при резервации, извършени чрез посредничеството на туроператорска или туристическа агенция.

 

Особени случаи, в които се събират лични данни на субекти на данни – когато лице, различно от субекта на данни заявява услуги в полза на субекта на данни (например когато Вашия работодател заявява услуги, които ще ползвате Вие като негов служител).

 

Получатели на лични данни

Тера Тур Сервиз има законово задължение да предоставя личните данни на своите клиенти на публични органи, които осъществяват контрол върху хотелиерската и ресторантьорската дейност, като Министерство на туризма, Национална агенция по приходите (НАП), Министерство на вътрешните работи, Комисия за защита на потребителите, съдебните органи и др.

 

Тера Тур Сервиз сключва договори с други подизпълнители и партньори, на които им предава лични данни, необходими за предоставянето на някои основни и допълнителни туристически услуги като например транспортни фирми, авиокомпании, организации, предлагащи развлекателни услуги и други.

 

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица – партньори, които въз основа на сключен договор и поет ангажимент за поверителност, подпомагат Тера Тур Сервиз в изпълнение на законовите задължения, като извършват услуги, като например счетоводство и одит, поддръжка на информационни системи и т.н.

 

Получатели на Ваши лични данни са и рекламните мрежи чрез т.нар. „рекламни бисквитки”, които сте разрешили при посещението си на нашия уебсайт.

 

Продължителност на съхранение

Тера Тур Сервиз ще обработва и съхранява личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, за които Вашите личните данни са събрани, както и за да бъдат изпълнени законовите изисквания за съхранение на тези данни за определен срок.

 

Личната информация, която събираме при резервации и в изпълнение на туристически услуги по настаняване и изхранване, се запазва и съхранява в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на напускането Ви на хотела. При всички случаи личните данни се съхраняват до окончателното уреждане на всички финансови отношения между страните в зависимост от нормативните изисквания. Личните данни, съдържащи се в счетоводните и финансови документи се съхраняват за целите на данъчно – осигурителния контрол съгласно нормативно определените срокове от поне 10 (десет) години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, освен ако законодателството не предвижда по – дълъг срок.

 

Възможно е съхраняване на личните данни за по–дълги срокове за защита на законните ни интереси, както и до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални правни претенции на клиенти. При наличие на възникнал правен спор личните данни се съхраняват до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно или арбритражно решение.

 

Видеозаписите от техническите средства за контрол се съхраняват в срок до 30 дни от създаването на записа.

 

Данните от бисквитки се съхраняват до момента, в който промените предпочитанията си за бисквитки и забраните използването на категориите бисквитки, които събират лични данни.

 

Ние ще унищожим Вашите лични данни възможно най-бързо и своевременно след изтичането на срока им за съхранение и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.

 

 

Сигурност

 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат третирани от Тера Тур Сервиз, като строго поверителни.

 

За сигурността на личните данни в Тера Тур Сервиз се прилагат технически и организационни средства за защита срещу неоторизиран достъп, загуба, кражба и злоупотреба, разкриване, промяна или унищожаване. Достъп до Вашите данни в Тера Тур Сервиз имат само лица, чиито трудови функции са свързани с достъп и обработване на данни.

 

Тера Тур Сервиз изисква от своите доставчици, подизпълнители и партньори, които имат достъп до Вашите данни, да предприемат подходящи технически и организационни мерки, гарантиращи защитата и поверителността на Вашите данни.

 

В договорите с нашите служители и третите лица, на които възлагаме обработване на личните Ви данни, включваме договорни клаузи за поверителност на личната информация, до която имат достъп.

 

Вашите права

Във връзка с обработваните от Тера Тур Сервиз Ваши лични данни разполагате със следните права:

 1. Право на достъп

Имате право по всяко време да поискате по-подробна информация за обработването на Вашите лични данни от Тера Тур Сервиз. Може да поискате копие на съхраняваните от Тера Тур Сервиз Ваши лични данни.

 

 1. Право на коригиране

В случай, че обработваните от Тера Тур Сервиз Ваши лични данни са неточни, имате право да поискате да бъдат коригирани.

 

 1. Право на преносимост

Имате право да поискате от нас да Ви предоставим Вашите личните данни или да ги прехвърлим на друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това Ваше право е приложимо, когато личните Ви данни са събрани и се използват за изпълнение на договорни задължения на Тера Тур Сервиз или се обработват въз основа на Вашето изрично съгласие.

 

 1. Право на изтриване

Имате право да поискате от нас личните Ви данни да бъдат изтрити в случаите, в които се обработват в изпълнение на договорни задължения, легитимен интерес  или въз основа на получено от Вас изрично съгласие, и при наличието на някое от следните основания: 1) личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; 2) когато обработването на личните данни е незаконосъобразно; 3) когато направите възражение срещу обработването на личните Ви данни и няма законово основание за обработването им; 4) когато оттеглите своето съгласие, въз основа на което се обработват личните Ви данни; 5) когато личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.

 

 1. Право на оттегляне

В случай, че единствено основанието за обработване на личните Ви данни е даденото от Вас съгласие, имате право да го оттеглите с действие занапред.

 

 1. Право на ограничаване

Имате право да ограничите обработването на личните Ви данни: 1) когато сте подали заявление за коригиране на личните Ви данни – за времето, необходимо за тяхното уточняване; 2) когато обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате ограничаване на използването им; 3) когато Вашите лични данни вече не са необходими на Тера Тур Сервиз, но желаете да се съхраняват за упражняването на правни претенции;  4) когато сте  възразили срещу обработването на личните Ви данни – докато се установи наличието на законово основание за обработване.

 

 1. Право на възражение

Имате право да подадете възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато обработването се извършва на основание легитимния интерес на Тера Тур Сервиз или на трета страна, за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, включително и профилиране, извършващо се на същите основания. В такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.

 

Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Тера Тур Сервиз своевременно Ви уведомява за съществуването на правото на възражение описано по– оре чрез уведомление по ясен начин, обособено отделно от всяка друга информация.

 

 1. Право на жалба

 

Тера Тур Сервиз ЕООД полага всички усилия да спазва всички съществуващи и обвързващи правила и мерки за сигурност при работата с лични данни и ето защо вярваме, че няма да възникнат ситуации, в които бихте могли да останете недоволни от нашето поведение спрямо Вас.

При възникнат проблеми, Вие имате право да се обърнете към надзорния орган.

Надзорен орган e Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

Тера Тур Сервиз запазва правото си да променя настоящото съобщение за поверителност за защита на личните данни, в който случай ще Ви бъде предоставенa възможност да се запознаете с актуално съобщение за поверителност.