През 2019 година стартира проекта за изграждане на допълнителни атракции в района на Язовир Правец, а именно – парк с макети на исторически сгради „България на Длан“ и превръщането на бар-вариете Шатра в Първия музей на Българската Естрада.