Terra Way Investment Group LTD.

Terra Way Investment Group LTD е холдингова компания от сектора на хотелиерството на групата, пряко притежавана от Terra Way Holding LTD. Подпомага дейността на всички дъщерни дружества и консолидира финансовите им резултати, определя стратегическите цели и разработва нови проекти.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Кликнете, за да изтеглите PDF презентацията на компанията.

TOGETHER

WE

INVEST

AND GROW